Siedlce ? naturalnie !

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Siedlec i okolic oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą naszej działalności jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. 
W ramach akcji przeprowadzimy szereg projektów edukacyjnych, w tym:EkoStrefa, Eko Budżet, lekcje ekologicze.