Przyjęcie odpadów

Cennik za przyjęcia odpadów od 01.01.2017 r.

Zgodnie z art. 137 ust 6. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.21 z dnia 8 stycznia 2013 r.) Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach informuje, źe cena za przyjęcie do składowania 1 tony odpadów zawiera kwotę przeznaczoną na fundusz rekultywacyjny w wysokości 10 zł.