Odgazowanie Składowiska Odpadów

 

W grudniu 2011 r. zakończone zostały prace związane z budową instalacji odgazowania składowiska wraz z gospodarczym wykorzystaniem biogazu. Wyposażenie składowiska odpadów w instalację dostosowuje składowisko do wymogów prawa polskiego i unijnego. Celem budowy instalacji było zmniejszenie ujemnych skutków oddziaływania składowiska na Środowisko naturalne.
 
W skład instalacji odgazowania wchodzi:
31 studni pionowych o głębokości od 6 do 8 m.
5 studni poziomych o łącznej długości 300 m
Moduł Pompująco Regulujący wraz z pochodnią do spalania gazu
Jednostka ko generacyjna do produkcji energii elektrycznej  i  cieplnej
 
Pozyskana  energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby własne Zakładu Utylizacji Odpadów.