Instalacja Komunalna

Zakład w Woli Suchożebrskiej posiada status Instalacji Komunalnej.
Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych posiada pozwolenie na:

  1. mechaniczno–biologiczne przetwarzanie niesegregowanych odpadów komunalnych 20 03 01

– 50 000 Mg/rok

  1. mechaniczne przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów z grup 15 01 i 20 01

– 10 000 Mg/rok

  1. biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych - 3 000 Mg/rok
  2. biologiczne przetwarzanie odpadów biodegradowalnych - 270 Mg/rok
  3. biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych i innych bioodpadów pochodzenia komunalnego - 1 350 Mg/rok

Składowisko odpadów komunalnych

Masa odpadów dopuszczonych do składowania – 40 000 Mg/rok.

Działalność spółki regulują pozwolenia zintegrowane:

Decyzja Nr 53/16/PZ.Z z dnia 19 kwietnia 2016 r. (instalacja do kombinacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów) z późniejszymi zmianami.

Decyzja Nr 19/20/PZ.Z z dnia 18 lutego 2020 r. (instalacja do składowania odpadów)