Kontakt

Siedziba Spółki:

08-110 Siedlce, ul. Błonie 3
Tel. 25 633 25 22

Biuro Obsługi Klienta - Reklamacje

Tel. 25 633 25 22 w. 21

Zamówienia Publiczne, Gospodarka Odpadami

Tel. 25 633 25 22 w.22

Księgowość

Tel. 25 633 25 22 w. 23

Kadry

Tel. 25 633 25 22 w. 24

Edukacja

Tel. 25 633 25 22 w. 25

Sekretariat

Tel. 25 633 25 22 w. 26

Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Hawryluk

Zakład w Woli Suchożebrskiej

ul. Sokołowska 2, 08-125 Wola Suchożebrska
Tel. 25 621 07 56, 25 621 08 19

Kierownictwo Zakładu

Tel. 25 621 07 56 w. 22, 23
Tel. 720 800 282

Gospodarka Odpadami

Tel. 25 621 07 56 w. 21

Odbiór odpadów, logistyka

Tel. 25 621 07 56 w. 24
Tel. 720 800 283

Magazyn

Tel. 621 07 56 w. 25

Portiernia

Tel. 25 621 08 19