Kontakt

Siedziba firmy:

08-110 Siedlce, ul. Błonie 3
Tel. 25 633 25 22, fax 25 633 25 26

PREZES ZARZĄDU

Anna Goś-Pszczółkowska
25 633 25 22

Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

Stefan Kalicki
25 633 25 22 w. 26
602 796 390

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Szkutowicz
25 633 25 22 w. 23
668 033 750

SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI

Anna Tchórzewska
25 633 25 22 w.21 fax: 25 633 25 26

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚšCI

Sylwia Woźnica
25 633 25 22 w.23

SPECJALISTA DS. KADR

Radosław Paryła
25 633 25 22 w.22

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI I ZAOPATRZENIA

Łukasz Pieńkowski
25 633 25 22 w.30
720 800 283

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Olga Demczuk
25 633 25 22 w.24

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU

Konrad Kacprzak
25 633 25 22 w.29
691 385 488

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Marta Wróblewska
256332522 w. 23

Zakład w Woli Suchożebrskiej

ul. Sokołowska 2 08-125 Suchożebry
25 621 07 56, 25 621 08 19
fax: 25 624 26 12

KIEROWNIK ZAKŁADU

Grzegorz Gołąbek
25 621 07 56, 25 621 08 19
505 912 134

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Paulina Biaduń-Stosio
25 621 08 19

SPECJALISTA DS. GOSPODARKI ODPADAMI

Piotr Sikorski
25 621 08 19

P.O. Zastępcy Kierownika Zakładu

Paweł Olszewski
505 912 248