Przetargi

„Świadczenie usług agencji pracy tymczasowej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”

2022-08-31

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2022-08-29

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 15 01 02 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2022-08-26

„Zakup i dostawa nowego samochodu o napędzie elektrycznym do 3,5 t na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o., Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”

2022-07-14

Dokumentacja do niniejszego postępowania dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/39e4e8fa-12c4-47ed-8806-4287fdfd9f57

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 15 01 02 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2022-05-26

„Dostawa i montaż nowych opon do samochodów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2”

2022-03-17

I. Zakup i dostawę elektrycznego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2022-02-25

II postępowanie na zakup i dostawę elektrycznego pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 4250 kg typu wywrotka z podwyższonymi burtami i kratownicą na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2022-01-03

Postępowanie na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2

2021-12-27

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 913 630 zł.) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie ex19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-12-17