Przetargi

Zadanie pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

2020-12-30

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

2020-12-08

UWAGA! PONOWNA zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ustala się na dzień 22.12.2020 g. 10:00

Termin otwarcia ofert ustala sie na dzień 22.12.2020 g. 10:15

 

z podziałem na następujące części:

Część I - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej

Część II - ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu szkód w środowisku

Część III - ubezpieczenia komunikacyjne

 

Przetargu nieograniczoney na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-12-02

UWAGA! Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 17.12.2020 g. 10:00

Termin otwarcia: 17.12.2020 g. 10:15

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę i montaż nowych opon do samochodów ciężarowych oraz maszyn i urządzeń dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-12-01

Przetargu nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-11-24

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową pojazdu w system stabilnej wymiany nadbudów oraz sprzętem i montażem na pojeździe (w tym żuraw hydrauliczny, urządzenie hakowe o udźwigu min 10 Mg, myjka) oraz przygotowanie do współpracy z zabudową bezpylną o pojemności 12 m3.

2020-11-13

Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego – Siedlce, ul. Błonie 3 -Sekretariat w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 10 grudnia 2020 r., godz. 10.15.

Przetarg nieograniczony(dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-11-12

Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego – Siedlce, ul. Błonie 3
-Sekretariat w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 30 listopada  2020 r., godz. 10.15.

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę oleju napędowego do Zakładu Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2 oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na stacji benzynowej w Siedlcach dla pojazdów Zakładu.

2020-09-11

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na sukcesywną dostawę worków na odpady dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-09-11

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-09-08