Przetargi

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na zakup i dostawę w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu specjalistycznego „śmieciarki” do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-09-02

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-07-23

Postępowanie: Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na zadanie: „Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali produkcyjnej na Zakładzie w Woli Suchożebrskiej” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach”

2020-06-17

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-06-15

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na zadanie: „Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali produkcyjnej na Zakładzie w Woli Suchożebrskiej” w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach

2020-04-20

przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczna i guma pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2020-01-03

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na usługę sukcesywnego odbioru i transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-12-09

Przetarg nieograniczoney (dla kwoty powyżej 221 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-11-29

Przetarg nieograniczony (dla kwoty poniżej 221 000 EURO) na dostawę nowych pojemników na odpady komunalne i segregowane do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-11-05

Przetarg nieograniczony (dla kwoty powyżej 30 000 EURO) na świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i regenerację dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2019-10-28