Przetargi

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-26

Usługa odbioru i transportu odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ,Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-21

Dostawa i montaż używanej komory mielenia do dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-07-08

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i regeneracja dwuwałowej kruszarki do odpadów HAAS Tyron 1500E dla Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-18

UWAGA! Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

 

Termin na składanie ofert ustala się na dzień: 07.07.2021 r. , godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2021 r., o godzinie 10:15.

 

 

Usługa zagospodarowania odpadów - komponentów do produkcji paliwa alternatywnego RDF pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-18

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert: 02.08.2021 r.  godz. 11:00

Termin otwracia ofert ustalas się na dzień: 02.08.2021 r. godz. 11:15

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-06-11

UWAGA. Zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert: 28.07.2021 r.  godz. 10:00

Termin otwracia ofert ustalas się na dzień: 28.07.2021 r. godz. 10:15

Zakup i dostawa koparki przeładunkowej do załadunku i przeładunku odpadów na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

2021-05-21

UWAGA! zmiana terminu na składanie i otwarcie ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2021 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert w dniu 29.06.2021 r., godz. 10:15.

Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-03-26

Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 214000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 05 99 – inne niewymienione odpady (stabilizat) pochodzących z Instalacji MBP Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-01-04

Przetarg nieograniczony(dla kwoty powyżej 214000 EURO) przetargu nieograniczonego (dla kwoty powyżej 214 000 EURO) na usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 04 – tworzywa sztuczna i guma pochodzących z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, Zakład w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2.

2021-01-04