Władze Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Mariusz Gruda.

Rada Nadzorcza

1 Przewodniczący Mirosław Symanowicz reprezentant Miasta Siedlce
2 Z - ca Przewodniczą…cego Krzysztof Dębiń„ski reprezentant Miasta Siedlce  
3 Sekretarz Marek Plichta reprezentant Gminy Siedlce
4 Czł‚onkowie Maria Bereska reprezentant Miasta Siedlce
5 Jolanta Brodowska - Szewczuk reprezentant Gminy Suchożebry
6 Maria Rzewnicka -Borychowska reprezentant Miasta Sokołów Podlaski
7 Cezary Starczewski reprezentant Miasta Siedlce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziałowcy Spółki

Lp. Wspólnik Wartość‡ udziałów Procent udziałów Ilość‡ udziałów
1. Miasto Siedlce 2 228 500 68,289 % 44 570
2. Miasto Sokołów Podlaski 500 000 15,322 % 10 000
3. Gmina Siedlce 426 000 13,054 % 8 520
4. Gmina Suchożebry 62 500 1,915 % 1 250
5. Gmina Zbuczyn 22 850 0,700 % 457
6. Gmina Wiśniew 15 500 0,475 % 310
7. Gmina Paprotnia 8 000 0,245 % 160
  RAZEM 3 263 350
100% 65 267
  Kapitał Zakładowy 3 724 500